Välkommen till Sveriges Skolkuratorers Förening  
Välkommen som medlem och du får Skolkuratorstidningen hem i brevlådan. Läs tidningen här.
Lösenordet, som också krävs för vissa sidor här på hemsidan, får du som medlem information om.
VÄLKOMMEN SOM MEDLEM MEDLEMSANMÄLAN VANLIGA FRÅGOR VI ÄR PÅ FACEBOOK

VÄLKOMNA TILL FORTBILDNINGSDAGARNA 2014:
6 – 7 oktober i UPPSALA

OBS! Det finns inte några platser kvar på vår konferens i Uppsala i oktober.

Inbjudan med program
över dagarna

In English
Välkomstbrev från
värdgruppen i Uppsala.
Anmälningsblankett
att skriva ut och skicka
till föreningen.

NYTT
ALMEDALEN


Flera skolkuratorer möttes i år i Almedalen och deltog i många möten, diskussioner och debatter. Med andra skolkuratorer men också med politiker, tjänstemän, förtroendemän och representanter från många olika organisationer. En fantastisk möjlighet att påverka och knyta kontakter. Nästa år hoppas vi att ännu fler skolkuratorer är på plats och påverkar, informerar och ger sin syn på bland annat skolsocialt arbete. Mer info om dagarna i Visby kommer i Skolkuratorstidningen.


NYTT
17 juni 2014
FLER SKOLKURATORER KAN BIDRA TILL ATT RÄDDA LIV

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet.


NYTT
MONGOLIET 2015
Nästa internationella skolkuratorskonferens äger rum i Ulaanbaatar, Mongoliet 10 – 12 juni 2015.
Läs mer här eller på hemsidans Internationella kontakter.
Februari månads Newsletter 2014 handlar om konferensen och skolkuratorsverksamheten i Mongoliet.
April månads Newsletter 2014 innehåller information om hur du anmäler ditt deltagande i konferensen. Abstracts ska inlämnas senast 1 september 2014.

CALL FOR SPEAKER AND PRESENTATION PROPOSAL
SPEAKER AND PRESENTATION PROPOSAL FORM


NYHET
Socialstyrelsen den 28 april 2014 kl. 12:35

VÄGLEDNING FÖR ELEVHÄLSAN
Skolverket och Socialstyrelsen ger ut en gemensam vägledning för att stärka den samlade elevhälsans arbete. Vägledningen ska bidra till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa över hela landet och vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning.
Vägledningen riktar sig i första hand till personal inom elevhälsan, rektorer, verksamhetschefer för elevhälsan samt vårdgivare, skolhuvudmän och beslutsfattare. Den är vägledande men inte styrande.
Läs mer på socialstyrelsens hemsida. Förutom vägledningen hittar du också ett webinarie, en powerpoint-presentation och ett informationsblad.


SKOLKURATORSTIDNINGEN NR 2 2014

Ny tidning ute nu.
Läs om den nya vägledningen för elevhälsan, om kosttillskott och hur viktigt det är att ha aktuell kunskap om detta, om Livbojen – en samverkansmodell för landsting och kommuner för att öka den psykiska hälsan hos barn och ungdomar och om hur neurovetenskapen kan utgöra kunskapsbas för arbetet med diskriminering och mångfaldsfrågor. Det sistnämnda arbetet får vi höra mer om på fortbildningsdagarna i Uppsala i Kelly Taintons föreläsning.
Dessutom kan du som vanligt läsa Malins spalt, ordförande har ordet och mycket annat.
Har du fått din tidning? Vi har haft en del problem med distributionen av Skolkuratorn nr 2.
Om du inte fått den:
Läs den här på hemsidan eller maila kassa@skolkurator.nu så skickas den till dig.


VÄGLEDNINGSDOKUMENT
Här kan du, med hjälp av hemsidans lösenord, hämta föreningens vägledningsdokument för dokumentation, handledning, samverkan, sekretess och yrkesbeskrivning. Den senare även i engelsk översättning. Yrkesbeskrivningen och Description of the School Social Work Profession presenteras också här (utan lösenord).
Samtliga dokument är reviderade på årsmötet 2013.


LULEÅ (13 – ) 14 – 15 OKTOBER 2013
Nu har vi njutit av föreningens fortbildningsdagar i Luleå. Där bjöds på ett intressant och högaktuellt program inom bland annat metodik, juridik och forskning, allt med tydlig fokus på skolkuratorsarbetet. Dessutom trevlig samvaro med skolkuratorer från hela landet, skönsång, spöken, god mat och besök i världsarvet Gammelstads Kyrkstad. Allt detta i ett Luleå i strålande sol.
Ett varmt tack till värdgruppen i Luleå för ett mycket trevligt och välfungerande arrangemang.
Här finner du protokoll från föreningens årsmöte och föreläsningsmaterial från föreläsarna.
Här finner du
inbjudan med program över dagarna,
välkomstbrevet
från värdgruppen i Luleå, med info om bland annat boende och resor, och
anmälningsblanketten till fortbildningsdagarna.
Deltagarlista till fortbildningsdagarna. Tänk på att listan endast omfattar de som godkänt att ha sitt namn på hemsidan.

Vi ses 2014 på nya fortbildningsdagar!


HEMSIDAN
Har du synpunkter och önskemål på innehållet på hemsidan? Maila gärna.  
Välkommen!