Välkommen till Sveriges Skolkuratorers Förening  
Välkommen som medlem och du får Skolkuratorstidningen hem i brevlådan. Läs tidningen här.
Lösenordet, som också krävs för vissa sidor här på hemsidan, får du som medlem information om.
VÄLKOMMEN SOM MEDLEM MEDLEMSANMÄLAN VANLIGA FRÅGOR VI ÄR PÅ FACEBOOK

Hänt och på gång 2014

December 2014
Som ett smakprov på vår tidning Skolkuratorn kan du läsa senaste numret här.

Minikonferens för skolkuratorer om gruppsykologi – normer – positiv konflikthantering 22 januari 09-13:00 på Quality Hotel Friends i Solna.
I samarbete med Sveriges Skolkuratorers förening bjuder Friends in till en halvdag skräddarsydd för dig som arbetar som skolkurator. I Friends arbete med att stoppa mobbning på skolor vet vi hur viktigt det är att arbeta med grupperspektivet, att skapa en medvetenhet kring normer och att elever som tappat självförtroendet blir sedda och tagna på allvar. Du som skolkurator har en nyckelroll i detta och under denna förmiddag får du fördjupad kunskap och konkreta råd och tips för hur du arbetar vidare, både med grupper och enskilda elever.
Evenemanget är kostnadsfritt (vi fakturerar 300 kr i efterhand om du inte avbokar dig om du får förhinder) och vi bjuder på fika. Välkomna! För anmälan …

Elevhälsa i fokus
Sveriges skolkuratorers förening deltog i en paneldiskussion mellan riksdagspolitiker från utbildningsutskottet och Akademikerförbundet SSR, Skolledarna och Sveriges elevråd SVEA när Akademikerförbundet SSR arrangerade en heldag om ”Elevhälsa i fokus” i Stockholm i december 2014.

Oktober 2014
SKOLKURATORSDAGARNA I UPPSALA 6-7 OKTOBER 2014

Tack alla 320 skolkuratorer för fantastiska dagar i Uppsala! Här får ni ta del av föreläsarnas presentationer.

FÖRELÄSNINGSMATERIAL 2014 Mångfald i uppdrag och strategi – skolkuratorns vardag var rubriken för årets fortbildningsdagar. Programmet rymde aktuell metodik, juridik och forskning, allt med tydlig fokus på skolkuratorns psykosociala insatser i skolans elevhälsoarbete.
Här finner du föredragshållarnas föreläsningsmaterial. Material läggs ut efterhand som föreläsarna skickar det till föreningen.

Programmet för skolkuratorsdagarna i Uppsala
Praktiskt likabehandlingarbete i skolan
Elevhälsa
Sommarkollo 4 me – vår berättelse
SKA och BRUK
Hemmasittare
Marie Balint – Emsamkommande barns och ungdomars psykiska (o)hälsa.
Therése Skoog – Den utvecklingsmässiga betydelsen av flickors pubertetsutveckling


Oktober 2014
VÄGLEDNING FÖR ELEVHÄLSAN
Efter ett halvår har nu en första revidering gjorts av Vägledning för Elevhälsan. För att stärka den samlade elevhälsans arbete ger Skolverket och Socialstyrelsen ut en gemensam vägledning. Vägledningen ska bidra till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa över hela landet och vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning.
Vägledningen, som är just vägledande och inte styrande, riktar sig i första hand till personal inom elevhälsan, rektorer, verksamhetschefer för elevhälsan samt vårdgivare, skolhuvudmän och beslutsfattare. Läs mer på
socialstyrelsens hemsida.


Oktober 2014
VÄGLEDNINGSDOKUMENT 2014
Här kan du, med hjälp av hemsidans lösenord, hämta föreningens vägledningsdokument för dokumentation, handledning, samverkan, sekretess och yrkesbeskrivning. Den senare även i engelsk översättning. Yrkesbeskrivningen och Description of the School Social Work Profession presenteras också här (utan lösenord).
Samtliga dokument är reviderade på årsmötet 2014.


September 2014
NYTT NUMMER AV SKOLKURATORSTIDNINGEN – NR 3 2014
Läs om föreningens medverkan i Almedalen och Pride, om Show me the plan – en handbok om skolors likabehandlingsarbete, relationsarbete med yngre barn, effektivare skydd för barn som bevittnar våld i nära relationer, psykisk ohälsa och självmord bland män – en genusfråga, om ändringar i skollagen – stödinsatser och åtgärdsprogram, att ökad kompetens krävs för arbete i barn- och ungdomsvård och Malins kåseri samt omvärldsbevakning i form av ordförande har ordet.


 Juli 2014
ALMEDALEN
Flera skolkuratorer möttes i år i Almedalen och deltog i många möten, diskussioner och debatter. Med andra skolkuratorer men också med politiker, tjänstemän, förtroendemän och representanter från många olika organisationer. En fantastisk möjlighet att påverka och knyta kontakter. Nästa år hoppas vi att ännu fler skolkuratorer är på plats och påverkar, informerar och ger sin syn på bland annat skolsocialt arbete.
Mer att läsa finns i Skolkuratorstidningen nr 2 2014.


 Juni 2014
FLER SKOLKURATORER KAN BIDRA TILL ATT RÄDDA LIV

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet.


Maj 2014
MONGOLIET 2015
Nästa internationella skolkuratorskonferens äger rum i Ulaanbaatar, Mongoliet 10 – 12 juni 2015.
Läs mer här eller på hemsidans Internationella kontakter.
Februari månads Newsletter 2014 handlar om konferensen och skolkuratorsverksamheten i Mongoliet.
April månads Newsletter 2014 innehåller information om hur du anmäler ditt deltagande i konferensen. Abstracts ska inlämnas senast 1 september 2014.

CALL FOR SPEAKER AND PRESENTATION PROPOSAL
SPEAKER AND PRESENTATION PROPOSAL FORM


HEMSIDAN
Har du synpunkter och önskemål på innehållet på hemsidan? Maila gärna.  
Välkommen!