Välkommen till
Sveriges Skolkuratorers Förening

Välkommen som medlem och du får Skolkuratorstidningen hem i brevlådan. Läs tidningen här.
Lösenordet, som också krävs för vissa sidor här på hemsidan, får du som medlem information om.
VÄLKOMMEN SOM MEDLEM MEDLEMSANMÄLAN VANLIGA FRÅGOR VI ÄR PÅ FACEBOOK

 Ett urval – Hänt 2014 och på gång 2015


VÄLKOMMEN TILL SKOLKURATORSDAGARNA PÅ GOTLAND 12 – 13 OKTOBER 2015!

Att bygga en bro mellan förväntningar och uppdrag – skolkuratorns utmaning!
Årets fortbildningsdagar vill belysa, ge verktyg samt öppna upp för reflektion kring hur vi som skolkuratorer ska kunna vrida vårt arbetsfält eller arbetssätt till att vara främst förebyggande och hälsofrämjande, trots (skol) omgivningens förväntningar att vi ska fortsätta som vi alltid gjort d.v.s. att till största delen arbeta med akuta och åtgärdande insatser.


Juli 2015
Maria Malmgren och Sara R Millberg deltog i Internationella skolkuratorskonferensen i Mongoliet med varsitt föredrag.

ACE-upper secondary school works to dreate a positive relationship in the teaching and learning environment (Sara R Millberg)

Parenting Skills Essential for Student Success (Maria Malmgren)

Överbelastad elevhälsa räcker inte till

Vilka etiska problem möter skolkuratorn i sitt arbete? Paneldebatt i Almedalen


Juni 2015
Besök våra seminarier/paneldebatter i Almedalen 29-30 juni!
Etik
Elevinflytande

Sveriges Skolkuratorers Förening ställer sig bakom Psynks ”Tidiga listan för barn och ungas psykiska hälsa”


Maj 2015
Sveriges Skolkuratorers Förening deltog i regeringens ”Hearing om framtidens ANDT-politik” med fokus på tidig uppmärksamhet och insatser i ett tidigt skede.

Sveriges Skolkuratorers Förening representeras med Sara Millbergs artikel ”Ta fasta på det som fungerar i tillvaron” i Barnombudsmannens skrift ”Välkommen till verkligheten – Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan”


Mars 2015
Läs den nya globala definitionen av professionen socialt arbete

Bli medlem!
Hur säkerställer du din spetskompetens i skolsocialt arbete?


Februari 2015
Våga berätta – Vårdguiden 1177.se
lanserar ett nytt temaområde för barn i åldergruppen 8-12 år. Skolkuratorsföreningen har medverkat i arbetet och bland annat beskrivit vilken hjälp man kan få genom att berätta för skolkuratorn om det som är jobbigt och svårt.

Länk till filmen på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=r3sDXoUhP_4

Länk till Tema Våga berätta:
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/For-barn—vaga-beratta1/


Januari 2015
I samarbete med Sveriges Skolkuratorers förening ordnade Friends en halvdag skräddarsydd för skolkuratorer i Stockholm. I Friends arbete med att stoppa mobbning på skolor vet vi hur viktigt det är att arbeta med grupperspektivet, att skapa en medvetenhet kring normer och att elever som tappat självförtroendet blir sedda och tagna på allvar. Du som skolkurator har en nyckelroll i detta.

Inbjudan


December 2014
Som ett smakprov på vår tidning Skolkuratorn kan du läsa senaste numret här.
 

Elevhälsa i fokus
Sveriges skolkuratorers förening deltog i en paneldiskussion mellan riksdagspolitiker från utbildningsutskottet och Akademikerförbundet SSR, Skolledarna och Sveriges elevråd SVEA när Akademikerförbundet SSR arrangerade en heldag om ”Elevhälsa i fokus” i Stockholm i december 2014.


Oktober 2014
SKOLKURATORSDAGARNA I UPPSALA 6-7 OKTOBER 2014
Tack alla 320 skolkuratorer för fantastiska dagar i Uppsala! Här får ni ta del av föreläsarnas presentationer.
FÖRELÄSNINGSMATERIAL 2014 Mångfald i uppdrag och strategi – skolkuratorns vardag var rubriken för årets fortbildningsdagar. Programmet rymde aktuell metodik, juridik och forskning, allt med tydlig fokus på skolkuratorns psykosociala insatser i skolans elevhälsoarbete.
Föredragshållarnas föreläsningsmaterial finns på sidan Fortbildning.


Oktober 2014
VÄGLEDNING FÖR ELEVHÄLSAN
Efter ett halvår har nu en första revidering gjorts av Vägledning för Elevhälsan. För att stärka den samlade elevhälsans arbete ger Skolverket och Socialstyrelsen ut en gemensam vägledning. Vägledningen ska bidra till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa över hela landet och vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning.
Vägledningen, som är just vägledande och inte styrande, riktar sig i första hand till personal inom elevhälsan, rektorer, verksamhetschefer för elevhälsan samt vårdgivare, skolhuvudmän och beslutsfattare. Läs mer på
socialstyrelsens hemsida.


Oktober 2014
VÄGLEDNINGSDOKUMENT 2014
Här kan du, med hjälp av hemsidans lösenord, hämta föreningens vägledningsdokument för dokumentation, handledning, samverkan, sekretess och yrkesbeskrivning. Den senare även i engelsk översättning. Yrkesbeskrivningen och Description of the School Social Work Profession presenteras också här (utan lösenord).
Samtliga dokument är reviderade på årsmötet 2014.


HEMSIDAN
Har du synpunkter och önskemål på innehållet på hemsidan? Maila gärna  
Välkommen!