Ekonomi

EKONOMI
Ellen Karlsson, föreningens kassör, har ordet:Skolkuratorsföreningen är en ideell förening, dvs utan vinstintresse.
Föreningen är beroende av medlemsavgifterna, eftersom inga bidrag erhålles.
Medlemsavgiften för 2015-2016 är 300 kr att betala in på bankgiro 5622-7671. Var noggrann med att skriva ditt namn, adress, e-post och telefonnummer så att det klart framgår vem som har betalt och var tidningen ska skickas.
Betalar din arbetsgivare så var noga med att ditt namn anges på inbetalningsavin och inte bara kommunens namn.
Betala gärna före den 15 september så får du årets alla tidningar.
Läs mer om medlemskap här.