Medlemskap

MEDLEMSKAP
Ulla-Maija Madison, ansvarig för medlemsregistret, har ordet:
Tre bra skäl för att vara med i föreningen:
Föreningens informationsverksamhet: tidningen Skolkuratorn och hemsidan
Föreningens fortbildningsverksamhet
Föreningens intressebevakning av bl a utbildning, forskning och lagstiftning Föreningen välkomnar alla som arbetar som kuratorer inom skolan, alla stadier och alla områden, som medlemmar.
Medlemskapet kostar 300 kr/år och medlemsåret varar från den 15 september och ett år framåt.
Som medlem får du
• föreningens tidning med fyra nummer per år.
• möjlighet att deltaga i föreningens fortbildning under två dagar varje år.
• kostnaden för fortbildningen inkluderar årsavgiften för medlemskap i föreningen för ett år.
• tillgång till föreningens hemsida och möjlighet att medverka i dess utformning.
• varje vår får du en inbjudan till årsmöte och fortbildning.
Samtidigt får du information om föreningens bankgironummer (5622 – 7671) så att du kan betala medlemsavgiften eller fortbildningskostnaden.OBS OBS OBS Tänk på att meddela adressändring, både postadress och mailadress, så att du inte blir utan tidning, fortbildningsinbjudan eller annan information.
Medlem
Vill du bli medlem? Eller förnya ditt gamla medlemskap?
Klicka här för att komma till medlemsblanketten

Fyll i den och skicka den. Om du har frågor, välkommen att maila: medlem@skolkurator.nu

Sveriges Skolkuratorers förening
Medlemsregistret
Ulla-Maija Madison

Har du några frågor, maila gärna. Mailadress hittar du här.