OM FÖRENINGEN

Sveriges skolkuratorers förening arbetar för att stärka skolkuratorers yrkesroll genom att:

  • Stärka skolkuratorer i deras uppdrag att bidra till att alla elever når kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande
  • Verka för utveckling av skolkuratorsyrket utifrån erfarenhet och forskning
  • Anordna fortbildningsdagar
  • Ge information och rådgivning i frågor om skolkuratorers yrkesroll, tjänste- och arbetsförhållanden
  • Ge tips om utbildning och fortbildning
  • Samarbeta med andra yrkesföreningar och fackföreningar
  • Ha kontakt med kollegor i andra länder