Protokoll

PROTOKOLL
Här kan du läsa protokoll från föreningens årsmöten och föreningsmöten.
Styrelsen sammanträder vanligtvis minst fyra gånger per år, i
oktober, november, februari, april och september.

Årsmöten

Föreningsmöten

Föreningsmöte 2003> Stockholm
Föreningsmöte 2004> Kungälv
Föreningsmöte 2005> Eskilstuna
Föreningsmöte 2006> Jönköping
Föreningsmöte 2007> Nacka
Föreningsmöte 2008> Umeå
Föreningsmöte 2009> Ängelholm
Föreningsmöte 2010> Västerås
Föreningsmöte 2011> Bollnäs
Föreningsmöte 2012> Kalmar
Föreningsmöte 2013> Luleå
Föreningsmöte 2014> Uppsala
Föreningsmöte 2015> Visby
Föreningsmöte 2016> Halmstad

Regionsombudsträffar

Länsombudsträff 2003> Stockholm
Länsombudsträff 2004> Kungälv
Länsombudsträff 2005> Eskilstuna
Länsombudsträff 2006> Jönköping
Länsombudsträff 2007> Nacka
Länsombudsträff 2008> Umeå
Regionombudsträff 2009> Ängelholm
Regionombudsträff 2010> Västerås
Regionombudsträff 2011> Bollnäs
Regionombudsträff 2012> Kalmar
Regionombudsverksamheten upphör enligt beslut på årsmöte 2012 och 2013. Luleå