Ordförandelängd

ORDFÖRANDELÄNGD
Sveriges Skolkuratorers Förening bildades 1961. Följande har verkat som ordförande:Åren 1961 – 1967: Rigmor von Euler

Åren 1967 – 1971: Anna Brita Hellgren

Åren 1971 – 1973: Berit Dahlbom

Åren 1973 – 1975: Helga Blomqvist

Åren 1975 – 1978: Ann Mari Wredlund

Åren 1978 – 1983: Gunilla Skoot

Åren 1983 – 1987: Yvonne Hägg

Åren 1987 – 1988: Marina Wahlberg

Åren 1988 – 1994: Ann Mari Källgren

Åren 1994 – 1999: Ulla Hedman

Åren 1999 – 2004: Monica Hansson-Johnsson

Åren 2004 – 2010: Catarina Göransson Malmgren

Åren 2010 – 2015 : Yvonne D-Wester

Åren 2015 – : Maria Malmgren

Vill du berätta om föreningens tidigare verksamhet? Har du frågor? Maila mig gärna. Min mailadress hittar du här. Ha det allra bäst!
Maria