Skolkuratorstidningen

SKOLKURATORSTIDNINGEN

Som medlem får du Skolkuratorstidningen fyra gånger per år: i september, december, mars och maj.I tidningen kan du läsa om områden av vikt för skolkuratorer i artiklar, intervjuer, bokrecensioner, forskning med mera.
Från fortbildningsdagarna återges föreläsningar och annat av intresse. ”Landet runt” heter en spalt i vilken du kan få information om vad kolleger runt om i landet arbetar med.Har du själv något du vill berätta om, skriv en artikel eller en blänkare. Vi vill hålla tidningen så aktuell och intressant som möjligt och tar gärna emot material från läsare. Redaktör för tidningen är Malin Johansson, som är journalistutbildad. Ansvarig utgivare är ordförande Maria Malmgren.Vill du annonsera i tidningen? Priset är 15 kr per spaltmm. Kontakta Malin Johansson. Läs hela tidningen på nätet.
Från och med år 2005 kan du som är medlem läsa hela tidningen på nätet. Lösenord krävs.Kontakta oss gärna om det är något du funderar över angående tidningens innehåll eller utformning. Har du egna bidrag eller tips om intressanta artiklar, tas dom tacksamt emot. Maila Malin.

Nr 1 2016

Nr 2 2016

Nr 3 2016

Nr 4 2016

Nr 1 2015

Nr 2 2015

Nr 3 2015

Nr 4 2015

Nr 1 2014

Nr 2 2014

Nr 3 2014

Nr 4 2014

Nr 1 2013

Nr 2 2013

Nr 3 2013

Nr 4 2013

Nr 1 2012
Nr 2 2012
Nr 3 2012
Nr 4 2012
Nr 1 2011
Nr 2 2011
Nr 3 2011
Nr 4 2011
Nr 1 2010
Nr 2 2010
Nr 3 2010
Nr 4 2010
Nr 2 2009
Nr 3 2009
Nr 4 2009
Nr 5 2009
Nr 1 2008
Nr 2 2008
Nr 3 2008
Nr 1 2009
>
Nr 1 2007
Nr 2 2007
Nr 3 2007
Nr 4 2007
Nr 1 2006
Nr 2 2006
Nr 3 2006
Nr 4 2006
Nr 1 2005
Nr 2 2005
Nr 3 2005
Nr 4 2005
Vill du läsa hela tidningen? Klicka här! Lösenord krävs!