Vanliga frågor

VANLIGA FRÅGOR

Här får du svar på de tio vanligaste frågorna som vi i styrelsen får. Som du ser kan det gälla allt från inbetalning av medlemsavgiften och när tidningen kommer till ämnet för årets fortbildning. Däremellan många frågor kring skolkuratorns yrkesroll. Hittar du inte din fråga/svar här, leta vidare på vår hemsida eller kontakta någon i styrelsen så söker vi tillsammans information kring din fråga.

VANLIGA FRÅGOR

 1. Jag vill vara med i föreningen. Hur gör jag?
 2. Vilket bankgiro har föreningen?
  – Bankgiro 5622-7671.
  Jag behöver en faktura för att betala min medlemsavgift.
  – Maila ellen.karlsson@eskilstuna.se
 3. För vilken period gäller medlemskapet?
  – Ett år från den 15 september.
 4. När får jag min tidning?
  – Så fort du anmält ditt medlemskap och betalt medlemsavgiften får du kommande tidning sänt till dig. Eventuellt redan utkomna nummer under medlemsåret får du tillgång till på hemsidan.
 5. Vad kommer årets fortbildning/skolkuratorsdagar att handla om och var kommer de att äga rum?
  – Information om detta får du på hemsidan, i tidningen och genom mail. Dessutom får du som medlem en personlig inbjudan per brev skickat till dig.
 6. Jag efterlyser en yrkesbeskrivning för skolkuratorer.
  – Som medlem i föreningen får du tillgång till framtagna vägledningsdokument om dokumentation, handledning, samverkan, sekretess, systematiskt kvalitetsarbete, skolsocial utredning/social bedömning – EBIC och yrkesbeskrivning för skolkuratorer.
 7. Varför ska jag vara medlem i föreningen?