Hur kan civilsamhället bidra till att fler barn får möjlighet att klara skolan?

Den 8 november 2023 var vår ordförande Caroline Bergh på Rädda barnens huvudkontor i Stockholm tillsammans med bl.a. Friends, Generation Pep osv. Temat för dagen var ”Alla barn ska ha en jämlik chans att klara skolan.
Caroline ingår som expert i ett skolteam där uppdraget är att tillsammans med representanter från civilsamhället skapa modeller för hur civilsamhället och skolan kan bidra till att fler barn får möjlighet att klara skolan. 

Rdda Barnen projekt del 2jpgRdda Barnen projektjpg