Ny styrelseledamot 2022/2023: Sylvia Andersson

Namn och utbildning:

Sylvia AnderssonSocionom

Var arbetar du?

Jag arbetar dels som skolkurator på två mindre enheter i Falkenberg och dels som strateg på barn och elevhälsa samt som samordnare för skolkuratorerna i Falkenbergs kommun.

Vad jag brinner för?

Efter många års arbete inom kriminalvården vet jag hur viktigt det är för människor att få en god skolgång som både ger en stabil utbildning som grund och en social kompetens och känsla av tillhörighet i samhället. Jag vill vara en del av att alla barn har det bra i skolan så att de lyckas i livet. Mitt professionella hjärta ligger mest i hur vi fostrar pojkar till män och vad det får för konsekvenser för samhället och för individer.

Vad jag tänker att jag kan bidra med till föreningen och våra medlemmar:

Jag hoppas kunna bidra med kompetens och engagemang som ger föreningen energi. Skolkuratorn har en viktig och unik funktion inom skolvärlden och vi behöver varandras stöd och kunskap för att göra ett riktigt bra jobb.