Seminarium under Almedalen digitalt med riksföreningarna

Under Almedalen Digitalt deltog Riksföreningarna inom Elevhälsan med ett tvärprofessionellt seminarium.
 
”Hur ska vi öka elevernas hälsa och lärande? Hur kan vi hjälpas åt efter pandemin?”
Arrangör: Elevhälsans professionsföreningar
Moderator: Carolina Klüft. Även Josefine Fäldt, Ordf. i Sveriges Elevkårer, deltog för att lyfta elevperspektivet.

Flera rapporter har belyst pandemins påverkan på barn och ungas kunskapsinhämtning, samt fysiska och psykiska hälsa.
Utökad information om evenemanget
Flertalet rapporter har belyst pandemins påverkan på barn och ungas kunskapsinhämtning samt fysiska och psykiska hälsa. Utifrån rapporterna samtalar Riksföreningen för skolsköterskor, Svenska skolläkarföreningen, Sveriges skolkuratorers förening och Psifos-psykologer i förskola och skola. Professionerna i skolans elevhälsa för dialog om lösningar på framtidens utmaningar i kölvattnet efter pandemin. Utifrån rapporterna samtalar representanter från elevhälsans professionsföreningar.
 
Klicka dig vidare för att se seminariet som varar ca 1 timme.
Länk till seminariet.

Medverkande:
Lena Svedjehed, Leg. psykolog, Psifos-Psykologer i förskola och skola https://www.psykologforbundet.se/Psifos/
Mia Göransdotter Hammar, Skolsköterska, Riksföreningen för skolsköterskor www.skolskoterskor.se 
Anita Englund, Skolläkare, Svenska skolläkarföreningen https://slf.se/svenska-skollakarforeningen/
Bodil Westergren, Skolkurator, Sveriges skolkuratorers förening www.skolkurator.nu
Kontaktperson 1: Anna Yttergård, (Psifos), Elevhälsans professionsföreningar