Skolpanelen Nyhetsmorgon

Föreningen deltog den 15 augusti 2023 i Nyhetsmorgons egna skolpanel. Ämnet för dagen var problematisk skolfrånvaro och den oro många elever känner inför att skolan börjar om. Med i panelen fanns även Maja Sjögren, ordförande Elevernas Riksförbund samt Ia Sundberg Lax, socialpedagog Magelungen. 


TV4 Utsatt grupp saknas vid skolstart: ”Får inte hjälpen man har rätt till”

I nästa vecka början skolan runt om i Sverige igen men det finns en växande grupp elever som inte kommer tillbaka när höstterminen inleds. På fyra år har antalet hemmasittare fördubblats i Sverige enligt en undersökning som föräldrarnätverket Rätten till Utbildning genomfört. Många av de hemmasittande eleverna har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, som autism, adhd, add, dyslexi eller andra svårigheter. Något som Skolpanelen pratar om i Nyhetsmorgon.Nyhetsmorgon redigeradpng

Nyhetsmorgon 3png