Tips på hur man kan prata med elever om corona


Svergies skolkuratorers förenings styrelseledamot Maria Bergstrand blir intervjuad i Lärarnas tidning om coronaoron.
Läs artikeln här.