Almedalen 2022

Föreningen på plats i Almedalen

Föreningen fanns representerade i Almedalen genom ordförande Caroline Bergh och kassör Marie Jönsson. Inledande dagar innehöll många intressanta seminarier och vår förening höll tillsammans med Psifos, Svenska skolläkarföreningen, Riksföreningen för skolsköterskor och Sveriges Elevkårer, ett välbesökt seminarium om Problematisk skolfrånvaro.