Årets skolkurator 2021!

Den 5 oktober på Skolkuratorsdagarnas fysiska konferens utsågs för första gången Årets Skolkurator 2021. Priset gick till kurator Sin Yee Yip på Ronnaskolan i Södertälje.
Styrelsens motivering till utnämningen lyder:
"I rollen som samordnare och skolkurator har Sin Yee Yip visat på stor professionalism. Genom sitt arbete på organisations-, grupp-, och individnivå leder, stöder och inspirerar Sin Yee kollegor, medarbetare och chefer samt tydliggör skolkuratorsrollens många fasetter på ett föredömligt sätt."  
Stort grattis önskar vi Sin Yee och Ronnaskolan!

rets skolkuratorjpg