Vill du bli medlem? 

När du är medlem i föreningen, förutom att stödja föreningens arbete, får du tillgång till bland annat:

  • Föreningens olika vägledningsdokument.
  • Nyhetsbrev från styrelsen med aktuell information
  • Kontinuerlig information kring aktuella ämnen rörande skolkuratorns yrke
  • Förstahandsinformation gällande de årliga fortbildningsdagarna som föreningen arrangerar
  • Möjlighet att delta i fokusgrupper och digitala nätverk som föreningen anordnar

Hur blir man medlem?

/dokument/gdprMedlemskapet kostar 300 kr/år och medlemsåret varar från den 1juli till den 30 juni året efter. Vid ansökan om medlemskap får du automatiskt ett svar med hur du betalar medlemsavgiften och när vi ser att du betalat medlemsavgiften är du medlem och får därmed tillgång till bl.a. material och fortbildning 

Vid ansökan om medlemskap får du ge samtycket till insamling av personuppgifter enligt Samtycke till GDPR. Se följande sida för information om föreningens policy utifrån GDPR.