Styrelsen 2023 - 2024

Styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening verksamhetsåret 2023-2024

Caroline Bergh
Ordförande

Ort: Umeå
Kontaktuppgifter:
caroline.bergh@skolkurator.nu, ordforande@skolkurator.nu
Mob: 070-6288376
Mitt uppdrag: Ordförande och pressansvarig
Grundutbildning: Socionom

Maria Sandberg
Vice Ordförande

Ort: Umeå
Kontaktuppgifter:
maria.sandberg@skolkurator.nu
Mitt uppdrag: Vice ordförande
Grundutbildning: Socionom

Marie Jönsson
Kassör

Ort: Göteborg
Kontaktuppgifter: 
kassor@skolkurator.nu
Mitt uppdrag: Kassör
Grundutbildning: Socionom

Roxana Jonsson Jamshad
Ledamot

Ort: Stockholm
Kontaktuppgifter: 
roxana.jonsson.jamshad@skolkurator.nu
Grundutbildning: Socionom

Linnea Karlsson
Ledamot

Ort: Falkenberg
Kontaktuppgifter: 
linnea.karlsson@skolkurator.nu
Grundutbildning: Socionom

Salome Kabengano
Ledamot

Ort: Stockholm
Kontaktuppgifter: 
salome.kabengano@skolkurator.nu
Grundutbildning: Socionom

Carolin Nilsson
Valberedning

Kontaktuppgifter: 
valberedningen@skolkurator.nu
Mitt uppdrag: Valberedning
Grundutbildning: Socionom

Ordföranden genom åren

Åren 1961 – 1967: Rigmor von Euler
Åren 1967 – 1971: Anna Brita Hellgren
Åren 1971 – 1973: Berit Dahlbom
Åren 1973 – 1975: Helga Blomqvist
Åren 1975 – 1978: Ann Mari Wredlund
Åren 1978 – 1983: Gunilla Skoot
Åren 1983 – 1987: Yvonne Hägg
Åren 1987 – 1988: Marina Wahlberg
Åren 1988 – 1994: Ann Mari Källgren
Åren 1994 – 1999: Ulla Hedman
Åren 1999 – 2004: Monica Hansson-Johnsson
Åren 2004 – 2010: Catarina Göransson Malmgren
Åren 2010 – 2015 : Yvonne D-Wester
Åren 2015 – 2017 : Maria Malmgren
Åren 2017 – 2022 Ulla-Maija Madison
Åren 2022-


Styrelsen 2023-2024

Styrelsen 2022-2023

Vice ordförande Pernilla Mörsare fattas på bilden.

Styrelsen 2021-2022

Styrelsen 2019-2020

Styrelsen 2018-2019

Styrelsen 2017-2018

.