Save the date!

Glada nyheter! I oktober ordnar Sveriges Skolkuratorers Förening en fullspäckad digital utbildningsdag! Håll utkik för mer info i januari! 

Läs mer
Bidra till forskning!

Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet bedriver ett forskningsprojekt för att beskriva skolkuratorns samtalspraktik

Läs mer
Samverkan inför nationellt hälsovårdsprogram

I januari deltog vår styrelseledamot Caroline Bergh i en förstudie arrangerad av Socialstyrelsen. Syftet var att undersöka förutsättningarna för att utforma ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga

Läs mer