Sveriges Skolkuratorers Förening

Vi bidrar till att utveckla yrkesrollen för Sveriges skolkuratorer

Välkommen hit!

Sveriges Skolkuratorers Förening är en ideell yrkesförening som arbetar för att på olika sätt stärka skolkuratorernas yrkesroll

Glöm inte att anmäla er till vår konferensdag den 2 oktober 2023!

För mer info om föreläsare och upplägg läs under Aktuellt i föreningen. Länk till anmälan:   https://www.trippus.net/skolkuratorsdagen-2023 
Länk till program: program 2023


Vad gör vi?

Sveriges Skolkuratorers Förening är en ideell yrkesförening som har funnits sedan 1961. Föreningen grundades av barnrättskämpen Rigmor Von Euler har de senaste sextio åren arbetat aktivt för att stärka skolkuratorns roll i samhället. I våra stadgar framgår det att föreningens uppdrag är att:

1. Stärka skolkuratorer i deras uppdrag att bidra till att alla elever når kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande.
2. Uppmärksamma skolkuratorers yrkesmässiga intressen.
3. Följa och stimulera den skolsociala utvecklingen.
4. Verka för erfarenhetsutbyte och fortbildning för skolkuratorer.
 

Skapa nätverk

Vi vill skapa digitala forum och mötesplatser för skolkuratorer där man kan få erfarenhetsutbyte, workshops osv.

Vi vill ge information och rådgivning i frågor om skolkuratorers yrkesroll, tjänste- och arbetsförhållanden.

Vi vill samarbeta med andra yrkesföreningar och fackföreningar.

Vi kommer fortsätta ha kontakt med kollegor i andra länder.

Opinionsbilda

Vi vill fortsätta vara aktiva i samhällsdebatten i relevanta forum gärna tillsammans med andra professionsföreningar inom Elevhälsan.

Vi vill fortsätta att vara en självklar aktör för myndigheter som ex. Socialstyrelsen, Regeringsremisser osv. att tillfråga avseende frågor som berör skolkuratorer.

Kompetensutveckla

Vi vill erbjuda Sveriges skolkuratorer regelbunden adekvat och aktuell utbildning som utgår ifrån erfarenhet och forskning.

Vi vill stärka skolkuratorer i deras uppdrag att bidra till att alla elever når kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande.

Vi vill erbjuda uppdaterade styrdokument om ex. sekretess, dokumentation, arbetsbeskrivningar osv.

Aktuellt i föreningen

Här kan du läsa om vad som är aktuellt i vår förening just nu!

Intervju Efter fem TV4

Folkhälsomyndigheten släppte idag en rapport om skolbarns hälsovanor. Föreningen ger sin syn på rapporten i Efter fem på TV4.

Läs mer
Intervju Efter fem TV4

Föreningens ordförande deltog i Efter fem för att prata om den ökade trenden på Tiktok där man pratar om diagnoser.

Läs mer
Kampanj: Psykisk hälsa på schemat

Tillsammans med 15 andra expertorganisationer deltar vi i en kampanj som vill sätta psykisk hälsa på schemat. Läs mer om kampanjen och skriv under vårt upprop!

Läs mer
Save the date!

Glada nyheter! I oktober ordnar Sveriges Skolkuratorers Förening en fullspäckad digital utbildningsdag! Håll utkik för mer info i januari! 

Läs mer