Sveriges Skolkuratorers Förening

Vi bidrar till att utveckla yrkesrollen för Sveriges skolkuratorer

Välkommen hit!

Sveriges Skolkuratorers Förening är en ideell yrkesförening som arbetar för att på olika sätt stärka skolkuratorernas yrkesroll


Vad gör vi?

Sveriges Skolkuratorers Förening är en ideell yrkesförening som har funnits sedan 1961. Föreningen grundades av barnrättskämpen  Rigmor Von Euler har de senaste sextio åren arbetat aktivt för att stärka skolkuratorns roll i samhället. I våra stadgar framgår det att föreningens uppdrag är att:

1. Stärka skolkuratorer i deras uppdrag att bidra till att alla elever når kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande.
2. Uppmärksamma skolkuratorers yrkesmässiga intressen.
3. Följa och stimulera den skolsociala utvecklingen.
4. Verka för erfarenhetsutbyte och fortbildning för skolkuratorer.
 

Skapa nätverk

Vi vill skapa digitala forum och mötesplatser för skolkuratorer där man kan få erfarenhetsutbyte, workshops osv.

Vi vill ge information och rådgivning i frågor om skolkuratorers yrkesroll, tjänste- och arbetsförhållanden.

Vi vill samarbeta med andra yrkesföreningar och fackföreningar.

Vi kommer fortsätta ha kontakt med kollegor i andra länder.

Opinionsbilda

Vi vill fortsätta vara aktiva i samhällsdebatten i relevanta forum gärna tillsammans med andra professionsföreningar inom Elevhälsan.

Vi vill fortsätta att vara en självklar aktör för myndigheter som ex. Socialstyrelsen, Regeringsremisser osv. att tillfråga avseende frågor som berör skolkuratorer.

Kompetensutveckla

Vi vill erbjuda Sveriges skolkuratorer regelbunden adekvat och aktuell utbildning som utgår ifrån erfarenhet och forskning.

Vi vill stärka skolkuratorer i deras uppdrag att bidra till att alla elever når kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande.

Vi vill erbjuda uppdaterade styrdokument om ex. sekretess, dokumentation, arbetsbeskrivningar osv.


Hållbarhetstänk i föreningen

 Största delen av föreningens intäkter kommer från de årliga fortbildningsdagarna. Till utgiftsposterna hör, förutom fortbildningsdagarna, resor för styrelsen i samband med styrelsemöten eller representation av föreningen vid samverkan med myndigheter eller andra yrkesföreningar. Styrelsen är mån om att använda digitala mötesplatser för samråd inom styrelsen för att hålla nere resekostnaderna och bidra till minskade miljöutsläpp.

För oss är det viktigt att alltid tänka hållbarhet inom tre områden: socialt ansvar, miljöansvar och ekonomiskt ansvar.

Socialt ansvar
Mångfald och jämställdhet

Vi tar ansvar för att alltid arbeta för att ha representation både i styrelsen och vilka ex.föreläsare/samarbetspartner vi väljer osv.

Miljöansvar
Resor och transporter

Vi håller de flesta styrelsemöten digitalt för att minska resandet och när vi reser försöker vi välja miljömedvetna alternativ.

Ekonomiskt ansvar
Rapportering och redovisning

Vi tycker att det är viktigt att våra medlemmar känner förtroende för hur vi i styrelsen hanterar medlemmarnas pengar och att det därför finns en ekonomisk transparens och att vi hanterar pengar på ett ansvarsfullt sätt.

Aktuellt i föreningen

Här kan du läsa om vad som är aktuellt i vår förening just nu!

Save the date!

Glada nyheter! I oktober ordnar Sveriges Skolkuratorers Förening en fullspäckad digital utbildningsdag! Håll utkik för mer info i januari! 

Läs mer
Bidra till forskning!

Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet bedriver ett forskningsprojekt för att beskriva skolkuratorns samtalspraktik

Läs mer
Samverkan inför nationellt hälsovårdsprogram

I januari deltog vår styrelseledamot Caroline Bergh i en förstudie arrangerad av Socialstyrelsen. Syftet var att undersöka förutsättningarna för att utforma ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga

Läs mer