Bidra till forskning!

Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet bedriver ett forskningsprojekt för att beskriva skolkuratorns samtalspraktik. Delstudie tre har för avsikt att belysa elevers erfarenheter av skolkurativa samtal. Vi i Sveriges Skolkuratorers Förening stöttar Maria Kjellgren i att sprida information och söka elever som vill delta i studien. Studien vänder sig till elever i årskurs 9 som fyllt 15 år.
OKÄND PRAKTIK - en studie om innehåll och erfarenheter av kuratorers samtalspraktik i den svenska grundskolan.
Se nedan dokument för mer information.