Debatt: Behandling inte skolkuratorns uppgift

DEBATT Skolkuratorer bör inte experimentera med barn genom att gå in i terapeutiska processer i skolan. Otydliga arbetsbeskrivningar finns på många håll, men det hälsofrämjande arbetet har stärkt skolkuratorns roll, skriver Caroline Bergh från Sveriges skolkuratorers förening i Akademikern. Läs mer: 
https://akademikern.se/debatt-behandling-inte-skolkuratorns-uppgift/