Erfarenhetsdag om Botkyrka kommuns våldsförebyggande arbete

2019-02-06


Erfarenhetsdag om Botkyrka kommuns våldsförebyggande arbete
Länsstyrelsen i Stockholms län, Botkyrka kommun och lokalpolisområde Botkyrka bjöd den 4 februari in till en erfarenhetsdag om Botkyrkas våldsförebyggande arbete. I Botkyrka kommun bedrivs sedan 2014 ett lokalt utvecklingsarbete med fokus på att i samverkan förebygga våld. Målet är att få till ett långsiktigt och strategiskt arbete inom ramen för olika verksamheters ordinarie arbete. Syftet är att påverka de bakomliggande faktorerna till att våld överhuvudtaget uppstår. Sektionen för förebyggande arbete i Botkyrka kommun mottog Kvinnofridspriset 2018 för det våldsförebyggande arbetet. Dagen riktade sig till politiker, chefer, strateger samt yrkesverksamma inom skola, fritid, socialtjänst och polis.
Medlemmar i styrelsen i skolkuratorsföreningen deltog vid erfarenhetsdagen i Botkyrka och tog med sig värdefull ny kunskap därifrån.