Föreläsning om " Skolkuratorns roll och uppdrag"

Den 4 maj kl. 12-12.45 erbjuder ordförande Ulla-Maija Madison och vice ordförande Ulrika Arvidsson i Sveriges Skolkuratorers Förening en föreläsning om uppdraget som skolkurator. ”Hur ser skolkuratorns roll och uppdrag ut? Hur kan man som skolkurator arbeta med psykosociala insatser på organisations, grupp- och individnivå? Hur får man stöd i sin yrkesroll när man är ensam i sin profession?”
Föreläsningen sker i samarbete med Akademikerförbundet SSR.
Länk till info och anmälan.