Förmiddag med elevhälsans professionsföreningar!

För andra årets i rad träffades alla Elevhälsans professionsföreningarnas styrelser för att diskutera aktuella frågor där vi på olika sätt kan samarbeta. Dagen till ära befann vi oss i Vårdförbundets lokaler och rubrikerna för dagen var:

1. Vad är aktuellt i varje förening?

2. Problematisk skolfrånvaro
-Analys av situationen
-Övergripande lösningar på nationell nivå
-Hur kan tvärprofessionellt arbete på lokal nivå se ut?
-Mål med vårt samverkansarbete?

3. Aktuella samverkansgrupper

Utöver ovanstående frågor hann vi även med att diskutera Tidö-avtalet och vad det kommer innebär för Elevhälsan.
En väldigt givande förmiddag som det finns redan ett nytt datum inbokat om ett år för att ses igen.
315424949_494236576073900_7072807383659728832_njpg
314412915_10159676324763355_876158830768587282_njpg
Tvrprofessionell frmiddagjpg