Hedersstipendiat CSA!

Styrelsen är så stolta och glada. Vi tackar så mycket för Hedersstipendiet!
​​​​​​​
Så här skriver Centralförbundet för Socialt Arbete:
Varje år sedan 1982 delar Centralförbundet för Socialt Arbete ut en hedersutmärkelse till en person eller organisation som på ett framstående sätt har bidragit till att utveckla det sociala arbetet eller socialpolitiken. På grund av pandemin har rutinerna rubbats och förra året delade vi inte ut något pris. I stället delar vi ut två priser i år. Dessa går till Kjerstin Bergman och Sveriges skolkuratorers förening som representeras av Ulla-Maija Madison.

Till 2021 års hedersstipendiat har utsetts Sveriges skolkuratorers förening som stärker och utvecklar de socialarbetare som möter alla barn – skolkuratorn.  
Genom att vara en stark röst för en liten grupp socialarbetare har Sveriges skolkuratorers förening bidragit till att påverka så väl statliga utredare, arbetsgivare och fackförbund om behovet av att ställa tydligare utbildningskrav för vem som kan anställas som skolkurator och hur många elever de ska ansvara för. För en yrkesgrupp som ofta arbetar ensamma i sin profession i skolans värld ger föreningen tydlighet i vad som är skolkuratorns uppdrag och hur de psykosociala insatserna kan utföras. Föreningens utbildningsdagar är den viktigaste kompetensutvecklingen för skolkuratorerna med en blandning av föreläsningar om juridik och forskning inom socialt arbete med unga men även information från olika frivilligorganisationer och vilket stöd de kan ge barn och unga.
Alla elever har rätt till tillgång till en skolkurator och de ska tillsammans med resten av elevhälsans professioner bidra till att alla barn ska nå kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt. Ytterst är deras uppdrag att alla barn ska få den utbildning de har rätt till. Sveriges skolkuratorers förening har under de 50 år de har funnits sett hur medlemsgruppen sakta men säkert ökat. Föreningens styrelse har lagt stor vikt vid internationellt utbyte och vid att föra dialog med de forskare som först på senare tid börjat få möjlighet att studera skolkuratorns arbete. CSA vill med årets hedersstipendium uppmärksamma det ideella arbete som görs i många av landets professionsföreningar där socialarbetare utanför sitt dagliga arbete ägnar sin fritid åt professionsfrågor och ge stöd till kollegor. Det är en ära att efter ett år som inneburit nya utmaningar för landets skolor ge stipendiet till Sveriges skolkuratorers förening.

Länk til CSA. 

Stipendiepng