Internationellt styrelsearbete!

Styrelsemedlem Hanna de Vrij intervjuades den 14:e januari  för projektet “Equal-life on mental health and cognitive development in children” som är ett EU-finansierat forskningsprojekt som drivs av the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) Syftet med forskningen är att förstå mer om gemensamma faktorer för vad som är viktigt i barn och ungas utveckling i livet och hur eventuellt stöd kan samordnas. Olika professionella djupintervjuas i flera europeiska länder. Projektet syftar även till att skapa ett nätverk bland professionella kring detta tema med återkommande work-shops för kunskapsutbyte. Första gemensamma mötet äger rum i Slovenien i mars (hybridmöte).