Intervju Efter fem TV4

Folkhälsomyndigheten släppte idag en rapport om skolbarns hälsovanor. I denna rapport har man bl.a. kunna se att trivseln i skolan minskar och att vi ser ett trendbrott kring alkohol, tobak och droganvändning där det sker en ökning efter att den länge stått still/minskat. Föreningen ger sin syn på rapporten i Efter fem på TV4. 

Länk till rapporten: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2023/maj/okad-stress-och-minskad-t...

Länk till klippet
https://www.tv4.se/klipp/va/20569405/elever-allt-mer-stressade-ar-dagens-skola-gjord-for-ungdomarna