Jag är skolkurator, inte gränspolis!

Trots att vi är många som protesterat väljer regeringen att gå vidare med att utreda en angiverilag. Regeringen har beslutat att det ska utredas om offentlighetsanställda ska vara skyldiga att rapportera människor som inte har uppehållstillstånd. Den som tilldelats uppdraget att utreda denna fråga ska också undersöka vilka konsekvenser det blir för de av oss som väljer att inte anmäla. Att vi som skolkuratorer i offentlig verksamhet ska tvingas ange de elever som behöver oss allra mest går emot vår yrkesetik och vi uppmanar därför alla våra kollegor att tydligt protestera och ta avstånd från detta förslag. Vi vill också trycka på att vår röst som skolkuratorer och socialarbetare är viktigare än någonsin och vi måste tillsammans göra allt vi kan för att fortsatt arbeta för ett demokratiskt samhälle där alla människor har lika värde och där vi fortsätter att arbeta aktivt för ett empatiskt samhälle där tillit präglar vårt arbete.
Vi är skolkuratorer. Inte gränspoliser.

#jagärskolkuratorintegränspolis