Kampanj: Psykisk hälsa på schemat

Sveriges Skolkuratorers Förening deltar just nu i kampanjen ”Psykisk hälsa på schemat” tillsammans med flera andra viktiga aktörer. Vi vet att mycket behöver göras för ungas psykiska hälsa. Från att stärka elevhälsan till att korta vårdköerna. Undervisning är en viktig pusselbit. WHO lyfter det som sin främsta rekommendation i riktlinjerna för hur samhället kan främja ungas välbefinnande.

Undervisningen kan ges på olika sätt. Till exempel inom ett befintligt ämne som idrott och hälsa eller genom ämnesöverskridande projekt. Det som saknas är tydliga riktlinjer som garanterar att alla elever får goda och likvärdiga kunskaper om psykisk hälsa.

Vi vill med denna kampanj lyfta fram följande:
· Att alla elever ska få undervisning i psykisk hälsa under skoltid
· Att läroplanen uppdateras för grundskolan och gymnasiet där tydlighet i att få kunskap om psykisk hälsa är en rättighet för alla elever
· Att lärare ges goda förutsättning och adekvat kompetensutveckling för att kunna undervisa om psykisk hälsa
· Att elevhälsan och skolledare får rätt förutsättningar för att kunna stötta pedagoger i ämnet
För att skolkuratorer runt om i landet ska kunna vara en del av detta viktiga arbete vill vi som förening aktivt arbeta för att:
· Införa ett tak på 300/elever per kurator
· Att alla skolkuratorer har adekvat grundutbildning
· Att alla skolkuratorer får högkvalitativ och kontinuerlig utbildning kring i ämnet så att vi kan stötta våra lärare i ämnet

För mer info kontakta ordförande Caroline Bergh, vår talesperson för kampanjen ”Psykisk hälsa på schemat”