Ny styrelseledamot 2022/2023: Maria Sandberg

Namn: Maria Sandberg

Utbildning: Socionom

Vart jobbar du: På Ålidhemsskolan, en f-9-skola i Umeå.

Vad brinner du för?

Åh, mycket! Men främst den fantastiska möjlighet vi som skolkuratorer har att vara med och bidra, forma och guida våra unga samhällsmedborgare. Att verka för trygghet och goda relationer, delaktighet, barns rättigheter men också kvalitet och rättssäkerhet i våra verksamheter.

Vad kan du bidra till i föreningen?

Jag skulle nog säga att jag är en strukturerad generalist som gärna bidrar med bredd och helhetstänk. Är extra driven inom område som rör barn som far illa, men också i organisatoriska frågor kring rutiner och struktur samt mjuka värden som förhållningssätt och bemötande.