Rekorddeltagande på vårt extra föreningsmöte!

Rekorddeltagande på vårt extra föreningsmöte som hölls den 23 juni!

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till er som deltog på det extrainsatta föreningsmötet! Så värdefullt för styrelsen att få träffa er medlemmar och göra er delaktiga i föreningens arbete framåt.

På mötet beslutades enhälligt följande:

Ny ordförande: Caroline Bergh
Ny valberedning: Maria Sandberg och Carolin NilssonIMG_8316JPG
Maria SandbergjpgCarolin Anderssonjpg