Se föreläsningen om "Skolkuratorns uppdrag"


Den 4 maj 2021 höll Sveriges Skolkuratorers Förenings Ordförande Ulla-Maija Kristing Madison och Vice Ordförande Ulrika Arvidsson en webföreläsning om skolkuratorns uppdrag. Det var en lunchföreläsning anordnad av Akademikerförbundet SSR som sågs av nästan 1100 personer. De höll en uppföljande kortare föreläsning, ett par veckor senare, där några frågor besvarades .
Föreläsningarna är tillgänglig i cirka ett halvår från nu. Du kan se den första föreläsningen här och den andra här.