Skolkuratorsdagarna är avslutade!

Styrelsen pustar nu ut efter två fantastiska konferensdagar i Stockholm med fantastiska föreläsare och deltagare. Vi vill tacka alla inblandade för ert fantastiska engagemang. Vi ser fram emot att läsa era utvärderingar för att höra vad ni tyckte om dagarna.
Ni som kommer att se Skolkuratorsdagarna digitalt har något att se fram emot då de skickas ut måndag den 11 oktober.

Under måndagen den 4 oktober hölls även föreningens Årsmöte. Tre ledamöter avgick då och tre nya valdes in.
Vi välkomnar Marie Jönsson kassör, Pernilla Mörsare ledamot och Caroline Bergh ledamot in i styrelsen. Styrelsen riktar även ett stort tack till våra avgående ledamöter Maria Bergstrand kassör, Simona Träskman och Henrik Albertsson.