Skolkuratorsdagarna inställda 2022 - vi blickar framåt mot 2023!

Styrelsen har efter noga överväganden fattat beslutet att ställa in skolkuratorsdagarna 2022. Pandemin har varit en stor utmaning för många ideella föreningar, främst ekonomiskt, vilket gör att vi har behövt ställa om på olika sätt. Under pandemins första två år valde vi att erbjuda en digital konferens och en hybrid konferens där vi hade några deltagare fysiskt på plats och desto fler med digitialt. Pandemin har förändrat beteendemönstret hos många arbetsgivare vilket gör att vi fått signaler av flera medlemmar att endast ett fåtal skulle få delta fysiskt på plats. Vi beslutade därför att ställa in årets skolkuratorsdagar för att tillsammans med våra medlemmar fundera framåt på hur vi på bästa sätt kan fortsätta erbjuda våra medlemmar kompetensutveckling och som samtidigt minimerar risktagandet för föreningens begränsade ekonomiska utrymme. Skolkuratorsdagarna är otroligt viktiga för oss som förening och vår ambition är givetvis att vi under 2023 ska kunna erbjuda alla Sveriges skolkuratorer fortsatt högkvalitativ kompetensutveckling!