Snart öppnar anmälan till årets Skolkuratorsdagar!

Snart öppnar anmälan till årets Skolkuratorsdagar!

Skolkuratorsdagarna 2021 kommer med anledning av osäkra pandemitider vara en kombination med dels en fysisk konferens med endast 100 exklusiva platser, dels en digital konferens.
Den 4-5 oktober är den fysiska konferensen på hotell Clarion Sign i Stockholm. Den kommer givetvis att anpassas efter rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Den digitala konferensen innebär att föreläsningarna är tillgängliga under perioden 11 oktober- 7 november.
Föreläsningarna kommer inte att livestreamas.
Precis som tidigare kommer Skolkuratorsdagarna att ha fokus på aktuella metoder, juridik och forskning. Årets nyheter är att styrelsen kommer att utse ”Årets Skolkurator 2021”. Dessutom kommer Speak up medföra en ökad delaktighet från skolkuratorer runtom i landet, med korta presentationer om deras värdefulla arbete.

Bland årets förläsare hittar du Petri Partanen och Staffan Olsson.
Petri Partanen kommer delge erfarenheter kring hur elevhälsoarbetet utvecklats historiskt fram tills idag, och hur det kan tänkas utvecklas framöver. Petri kommer också delge erfarenheter från sitt samarbete som psykolog ”i armkrok” med skolkuratorer genom åren, och reflektera kring skolkuratorns förändrade roll.

Staffan Olsson kommer att prata om ny framtida lagstiftning och digitalisering. Elevhälsans inklusive skolkuratorns verksamhet är stadd i snabb förändring. Digitaliseringen i skolan har ökat, FN:s barnkonvention har blivit svensk lag och en ny hållbar socialtjänstlag har utretts med bl.a. ett förtydligat barnrättsperspektiv. Hur påverkar detta samt sannolika förändringar i skollagstiftningen om elevhälsa och möjligheten för dig som kurator att ge elever ett fullgott stöd.

Vi ser fram emot inspirerande och utvecklande dagar tillsammans!

Håll dig uppdaterad via hemsidan och Facebook om när anmälan öppnar!