Stöd för skolans arbete med Hedersrelaterat våld och förtryck

Här kommer ett tips från Skolverket som Sveriges Skolkuratorers Förening samarbetar med.

Skolverket erbjuder dig som arbetar inom elevhälsan att tillsammans med din rektor få stöd i skolans systematiska arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Här får du hjälp att leva upp till förstärkta krav i läroplanen som börjar gälla hösten 2022 angående hedersrelaterat våld och förtryck. Det digitala processtödet består av fyra delar som ger konkreta verktyg för arbetet i er verksamhet.
Läs mer och anmäl dig här.