Tack till avgående ledamot och vice ordförande Caroline Hema Olsson!


Tack till avgående styrelseledamot och vice ordförande Caroline Hema Olsson. Tack för ditt engagemang i föreningen och för dina insatser för att driva skolkuratorsyrket framåt! All lycka i framtida uppdrag!


98268393-maCaBjpg