Tack till avgående ordförande Ulla-Maija Madison!

Varmt tack till avgående Ordförande Ulla-Maija Madison för alla år i Sveriges Skolkuratorers Förening. Tack för allt ideellt arbete, engagemang och kompetens att driva skolkuratorsyrket och föreningen framåt och stort lycka till med framtida utmaningar!