Utsedd expert i regeringens utredning kring helhetsöversyn av socionomutbildning

I augusti 2023 tillsatte regeringen en utredning för en översyn av socionomexamen i syfte att säkerställa studenternas kunskaper i att motverka ungdomskriminalitet. Regeringen utvidgar nu uppdraget till en helhetsöversyn av examensmålen i socionomutbildningen, därmed har även utredningstiden förlängts (U 2023:04).

Regeringen har förordnat Caroline Bergh, ordförande för Sveriges skolkuratorers förening, som en av experterna i den utvidgade utredningen kring målen i socionomutbildningen.

- Jag uppskattar förtroendet och möjligheten att få bidra med min kompetens till att utveckla socionomutbildningen. Mitt främsta fokus kommer vara att belysa skolkuratorns roll i elevhälsan. Många skolkuratorer har en socionomutbildning i grunden och vi ser nu också hur allt fler socionomer får nyckelroller i skolans värld, som exempelvis i skolsociala team som Regeringen också satsar på. Att klara av sin skolgång är en viktig skyddsfaktor för barn och ungas välmående, framtid och för samhället i stort. Skolan är även en viktig del i att motverka utanförskap.

Min förhoppning är att kunna bidra med mina kunskaper i arbetet som socionom på pedagogernas arena och även belysa värdet av en fungerande samverkan kring komplexa frågor, säger Caroline Bergh, ordförande för Sveriges skolkuratorers förening. Visa mindre