Välkommen på årsmöte!

Styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening kallar härmed föreningens medlemmar till årsmöte!

Datum och tid:
Fredagen den 11 november 2022 kl. 16.00

Plats:
Hotel C Stockholm, Vasaplan 4, 11120 Stockholm
Lokal: Kungsholmen

Sista anmälningsdag:
Den 28 oktober 2022

Vilka får rösta på föreningsmötet?
Alla som är medlemmar har rösträtt.

Hur vet jag om jag är medlem?
Om du blivit medlem via vår hemsida och betalt medlemsavgiften är du medlem

Måste jag anmäla min närvaro?
Ja. För att vi ska kunna hinna säkerställa att alla som deltar på stämman har rösträtt behöver vi din anmälan senast den 28 oktober 2022. Anmäl dig till lisa.rosenblad@skolkurator.nu

Har du frågor?
Kontakta caroline.bergh@skolkurator.nu

Dagordning finns du i denna PDF.