Välkommen på extra föreningsmöte till Sveriges Skolkuratorers Förening!

Styrelsen för Sveriges skolkuratorers förening kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsmöte.
Nu har du som medlem möjlighet att göra din röst hörd om vem som ska leda Sveriges skolkuratorers förening i dess fortsatta utveckling! Din röst är viktig!

Datum och tid:
torsdagen den 23 juni 2022 kl. 12.00 - 13.00

Plats:
Digitalt deltagande via Microsoft Teams

Sista anmälningsdag:
17 juni 2022

Vilka får rösta på föreningsmötet?
Alla som är medlemmar har rösträtt.

Hur vet jag om jag är medlem?
Om du var betalande deltagare på Skolkuratorsdagarna 2021 är du medlem då medlemskapet ingick i konferensavgiften
Om du blivit medlem via vår hemsida och betalt medlemsavgiften är du medlem

Vad händer på föreningsmötet?
På det extra föreningsmötet kommer vi välja en ny ordförande samt en ny valberedning.

När sker det extra föreningsmötet?
Stämman sker via länk för att kunna nå så många som möjligt och kommer gå av stapeln torsdagen den 23 juni 2022 kl. 12.00-13.00. Länk skickas ut när du anmält dig.

Måste jag anmäla min närvaro?
Ja. För att vi ska kunna hinna säkerställa att alla som deltar på stämman har rösträtt behöver vi din anmälan senast den 17 juni 2022.

Har du frågor?
Kontakta caroline.bergh@skolkurator.nu

Dagordning den 23 juni 2022:

 • Extra föreningsmötets öppnande
 • Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 • Val av mötesordförande på stämman
 • Val av mötessekreterare på stämman
 • Fastställande av dagordning
 • Val av två justerare och tillika rösträknare
 • Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 • Föredragning av styrelsens förslag till ny valberedning
 • Fråga om medlemmarnas förslag till ny valberedning
 • Beslut med anledning av förslag till valberedning
 • Föredragning av styrelsens förslag till ny föreningsordförande
 • Fråga om medlemmarnas förslag till ny föreningsordförande
 • Beslut med anledning av förslag till ny föreningsordförande

 
Anmäl dig via följande länk:
https://www.trippus.net/extra-foreningsmote-23jun2022