Hållbarhetstänk i föreningen


 Största delen av föreningens intäkter kommer från de årliga fortbildningsdagarna. Till utgiftsposterna hör, förutom fortbildningsdagarna, resor för styrelsen i samband med styrelsemöten eller representation av föreningen vid samverkan med myndigheter eller andra yrkesföreningar. Styrelsen är mån om att använda digitala mötesplatser för samråd inom styrelsen för att hålla nere resekostnaderna och bidra till minskade miljöutsläpp.

För oss är det viktigt att alltid tänka hållbarhet inom tre områden: socialt ansvar, miljöansvar och ekonomiskt ansvar.

Socialt ansvar

Mångfald och jämställdhet

Vi tar ansvar för att alltid arbeta för att ha representation både i styrelsen och vilka ex.föreläsare/samarbetspartner vi väljer osv

.

Miljöansvar

Resor och transporter

Vi håller de flesta styrelsemöten digitalt för att minska resandet och när vi reser försöker vi välja miljömedvetna alternativ.

Ekonomiskt ansvar

Rapportering och redovisning

Vi tycker att det är viktigt att våra medlemmar känner förtroende för hur vi i styrelsen hanterar medlemmarnas pengar och att det därför finns en ekonomisk transparens och att vi hanterar pengar på ett ansvarsfullt sätt.

.