Samtycke till GDPR

Informationen samlas in av Sveriges Skolkuratorers Förening, och det är föreningens styrelse som är personuppgiftsansvarig. Vi delar inte dina personuppgifter vidare till tredjepart förutom i nämnda undantag i vår policy för GDPR.

Samtycket är giltigt under hela ditt medlemskap samt ytterligare 5 år. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta oss via kontaktformuläret här kontakta-oss. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud via kontakta-oss. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.